DINCOLO DE NORI

E un blog despre de toate, de prin viaţă adunate şi de mine împrăştiate...

dincolodenoriblog

Visul meu și-a luat zborul! -articol premiat la Spring Superblog 2018

Privește-n sus și fă-mi cu mâna!

Motto: „ Mâine voi fi ceea ce am ales astăzi să fiu .”— James Joyce De mic copil am iubit literatura SF. După ce am terminat de citit căr...

joi, 5 ianuarie 2017

5 IANUARIE ÎN DATE ISTORICE

Evenimente legate de români şi România

Ce s-au întâmplat în ziua de 5 ianuarie, de-a lungul anilor.

  • 1393 - S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti, şi sultanul Baiazid I. Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război şi pace cu vecinii săi şi să încheie tratate de prietenie cu ei şi să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi
  • 1499 - Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, a refuzat să plătească tribut turcilor
  • 1716 - Nicolae Mavrocordat a fost numit domn al Ţării Româneşti, acesta reprezentând momentul instaurării regimului fanariot în Ţara Românească
  • 1805 - Cea dintâi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea ei în proprietate absolută a boierului - Aşezamântul agrar al lui Alexandru Moruzi
  • 1819 - Poarta otomană a promulgat un Regulament special, care hotăra ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi dregătoriile de dragomani ai Divanului otoman şi ai Amiralităţii otomane urmau a fi ocupate, prin rotaţie, de 4 familii fanariote
  • 1828 - S-au deschis, la Iaşi, cursurile "Şcolii de româneşte şi latineşte", la mănăstirea Trei Ierarhi, conduse de Iordache Săulescu
  • 1859 - Adunarea Electivă a Moldovei a ales în unanimitate ca domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la Revoluţia de la 1848 şi la lupta pentru Unirea Principatelor
  • 1967 - S-a semnat, la Paris acordul româno-spaniol privind înfiinţarea de reprezentanţe consulare şi comerciale
Dacă mai ştiţi şi alte evenimente care ar trebui menţionate şi mi-au scăpat vă rog să mă trageţi de mânecă, să le adăugăm.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Pe cât posibil, vă rog, fără comentarii anonime !
Iar dacă vreţi să mă înjuraţi vă rog s-o faceţi cu talent !